Tingimused

Hoovel.eu tingimused kehtivad kõigi ostuklientide suhtes võrdselt.

Hoovel.eu esindaja Höövel OÜ ja ostukliendi suhteid reguleerivad Höövel OÜ poolt koostatud üldtingimused ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid.

 

Höövel OÜ koostatud tingimused:

Tellimistingimused

1.Tellimus vormistatkse hoovel.eu internetipoest ostu sooritaja (edaspidi Ostja) ja hoovel.eu esindaja Höövel OÜ (edaspidi Müüja) vahel.

Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.

 

1.1 Tellimuse vormistamine

Ostja teeb tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi.

Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikkab lingile „Esita tellimus”.

Tellimuse kinnitus kuvatakse Ostja arvutiekraanile ning saadetakse märgitud e-mailile.

Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile ja kuvab selle ekraanile. Ekraanile kuvatud arve edasise saatuse eest vastutab Ostja, kes võib selle salvestada või välja printida.

Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse ees.

 

1.2 Tellimuse jõustumine

Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Höövel OÜ arvelduskontole.

 

Hind
Höövel OÜ e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on eurodes. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.

 

Toodete eest tasumine
Ostja tasub toodete eest vastavalt Höövel OÜ poolt edastatud arvele. Höövel OÜ jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt kolme päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

Toodete eest tasub Ostja Höövel OÜ arveldusarvele arvel märgitud panka.

 

Toodete kohaletoimetamine ja tarneaeg
Orienteeruvalt on toote kohaletoimetamise aeg 1 – 3 tööpäeva .

Tarneaega hakatakse lugema lepingu jõustumise hetkest, punkt 1.2.

Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab toote hilinemise eest Ostja.

Tooted antakse Ostjale üle koos saatelehega, millele Ostja on kohustatud alla kirjutama.

Enne allakirjutamist soovitame Ostjal toote pakend ja kogus(ed) üle kontrollida. Kui pakend või toode on transpordi käigus vigastatud, tuuakse see tagasi ja asendatakse uue tootega. Hilisemaid pretensioone rahuldata.

 

Toote tagastamine ja tellimuse tühistamine
Ostjal on õigus vahetada kättesaadud toode sama hinnaväärtusega mingi muu toote vastu 14 päeva jooksul. Toote tagastab Ostja, teavitades selles eelnavalt Müüjat.

Tagastatud toote pakend ja toode ei tohi olla mingilgi määral rikutud ja peab olema avamata originaalpakendis. Rikutud pakendis või rikutud toodet ei ole võimalik tagastada. Tagastatud toote transpordikulu maksab Ostja.

Tellimuse tühistamiseks saadab Ostja info@hoovel.eu e-kirjale vastava teate. Teatesse tuleb märkida arve viitenumber, arvelduskonto number ja tellimuse info.

Kui tagastatud toode või tooted on rikutud ja selle põhjus ei ole tingitud Höövel OÜ-st ja kui toodet on Ostja poolt kasutatud mittesihipäraselt, on Höövel OÜ-l õigus tasaarveldada toote kahju.

Kui Ostja ei nõustu tasaarveldatud summaga, on Ostjal õigus taotleda toote väärtuse vähenemise kindlakstegemisele sõltumatu ekspert. Sõltumatu eksperdi kulud maksab see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

 

Kliendi konfidentsiaalsus ja muud tingimused
Müüjal ei ole õigus levitada Ostja andmeid.

Müüja ei avalda Ostja andmeid mitte ühelegi teisele isikule ja Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist Müüja andmebaasist.

 

Muud tingimused
Lisaks Höövel OÜ koostataud tingimustele kaitsevad osapooli, nii Ostjat kui Müüjat, Eesti Vabariigi seadused.

Ostja huve kaitseb ka Tarbijakaitseamet.